מיזם "נשק וסע"

במהלך השנה ולפי הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך נקיים את מיזם "נשק-וסע". מהות המיזם היא תורנות הורי בית הספר אשר יעזרו בהורדת התלמידים באזור המסומן כך ההורדה מתבצעת באופן מהיר ובטיחותי.