עוד לפני שקמה מדינת ישראל הגיעו ארצה העולים.מכל ארצות תבל באו לכאן כדי להפריח את הארץ שהייתה שוממה ומלאת ביצות .חלקם עזבו חיים נוחים ,עושר וכבוד ומסרו את נפשם למען הארץ שאהבו .בזכות מסירות נפשם יש לנו היום מדינה פורחת .בפרשת השבוע אנחנו נפגשים עם העולה הראשון אברהם אבינו.קראו את הפסוקים "לך־לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך." כך פונה ה' לאַבְרָם, ואברם קם, עוזב הכול והולך. לאן? לכנען, אל ארץ לא נודעת.

למידע נוסף הקליקו כאן

למידע משנים עברו הקליקו כאן