כידוע לכם אנו בשבוע גלישה בטוחה, נושא זה מקבל בשנים האחרונות משנה תוקף  לאור השימושים בטלפון הנייד.

בבית הספר שלנו אנו יודעים על כמה ילדים שבשל חוסר זהירות ולא מספיק מודעות,  נקלעו למצוקה אמיתית בקשרים עם גורמים עויינים.

שהתגלגלו דרך אפליקציות בטלפון.

רק עירנות של מבוגרים הצליחה לבלום את ההתדרדרות , שמי יודע לאן היתה יכולה להגיע…

 
   
   
   
   

 קישורים נוספים

מצגת גלישה בטוחה – משרד החינוך

גלישה בטוחה באתר "עופרים"

תוכנות סינון ברשת

הורים וילדים – כך גולשים בטוח

גולשים בטוח – אתר גלים