תמונות מפעילות בשנת הלימודים תשע"ח
2017 – 2018
לתמונות משנה"ל תשע"ז  2016 – 2017

לתמונות מקבלת כיתות א'
 לתמונות מהפעילות הקליקו כאן
 
תמונות מטקס רבין הקליקו כאן
לתמונות נוספות מטקס רבין הקליקו כאן

 
ביקור המזכלית בביה"ס הקליקו כאן
 
לתמונות מקבלת ספר התורה הקליקו כאן
לתמונות מבחירות להנהגה הצעירה הקליקו כאן

לתמונות נוספות מהבחירות להנהגה הצעירה הקליקו כאן

תמונות מפעילות לחנוכה בביה"ס

לתמונות ט"ו בשבט כיתה ג' – הקליקו כאן

אורחים בבי"ס – "אורחים ומתארחים"
הקליקו כאן

לתמונות מסדר פסח הקליקו כאן
לתמונות נוספות מסדר פסח הקליקו כאן

תמונות מטקס יום הזיכרון הקליקו כאן

לתמונות מקבלת השבת – הקשר הרב דורי
הקליקו כאן

לתמונות ממסיבת סיום בית ספרית הקליקו כאן

לתמונות ממסיבת הסיום לכיתות ו' הקליקו כאן

 
 קישורים לתמונות מפעילויות בשנת הלימודים תשע"ח 2017 – 2018

 ​לתמונות מטקס קבלת כיתות א' תשע"ח 

לתמונות מיום המחנך בביה"ס

תמונות מפעילות לחנוכה בביה"ס

יום מורה 11.12.17

לתמונות ט"ו בשבט כיתה ג' – הקליקו כאן

פורים בבי"ס "רוממה ניגונים"

אורחים בבי"ס – "אורחים ומתארחים" הקליקו כאן

לתמונות מיום מעשים טובים הקליקו כאן

לתמונות מסדר פסח הקליקו כאן
לתמונות נוספות מסדר פסח הקליקו כאן

 לתמונות מהפעילות בספרייה בנושא השואה הקליקו כאן

תמונות מטקס יום הזיכרון הקליקו כאן

לתמונות מפעילות בספרייה כיתה ג'2 הקליקו כאן

לתמונות מקבלת השבת – הקשר הרב דורי
הקליקו כאן

לתמונות ממסיבת סיום בית ספרית הקליקו כאן

לתמונות ממסיבת הסיום לכיתות ו' הקליקו כאן