בית ספר מוביל פדגוגיה איכותית

  • ביה"ס "רוממה ניגונים" נמנה על 120 מתוך 2237 בתי ספר יסודיים בארץ  שנבחרו על ידי משרד החינוך להיות "בית ספר מובילי פדגוגיה איכותית".

  • בזכות היותו מנוף לקידום תהליכי הוראה-למידה איכותיים ושיפור הישגים אישיים.

במסגרת התכנית – זוהה, זוקק ונוסח עיקרון פדגוגי  המנחה את העשייה הבית ספרית:

"מכוונות עצמית להעצמת הניגון האישי לטובת הפרט והקהילה"

מערכת החינוך בישראל חותרת לקידום למידה משמעותית ואיכותית אשר תוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.

אחת הדרכים לקידום מטרה מרכזית זו, היא באמצעות התכנית "בתי ספר מובילי פדגוגיה איכותית".

התפיסה הרעיונית העומדת בבסיסה היא ליווי בתי"ס מצוינים והנגשת תשתיות פדגוגיות

וארגוניות על ידי מטה ומחוז, להתפתחות בית ספרית ולשיתוף בידע בין בתי ספר בהם 

מתקיימת פדגוגיה איכותית ולמידה משמעותית בסביבה מגוונת.

בכך, מהווה קבוצה זו חלוץ לבתי ספר אחרים בקידום הלמידה המשמעותית ויוצרת מערכת

של פדגוגיה איכותית, בעלת תרבות של ארגון לומד ומלמד כמנוף לקידום  תפקודי הלומד בהיבטים  השונים.

המסע בו צועד בית הספר המשתייך לתכנית יש מספר תחנות מרכזיות:

  1. מיפוי בית ספרי שנערך לבחינת חזקות בית ספריות ובניית תכנית עבודה לאור הממצאים.

  2. זיהוי וניסוח העקרון הפדגוגי והדרכים להטמעתו.

  3. בניית מרחבי למידה שנבנו בהלימה לעקרון הפדגוגי ולקידום  תפקודי לומד.

  4. בניית תכנית לשיתוף בידע פנים בית ספרי וחוץ בית ספרי.